Stowarzyszenie  Zalew Zegrzyński  rozpoczęło próbne nadawanie internetowej telewizji  mazowsze.tv ...
Zalew Zegrzyński na swoje odkrycie czeka już ponad 40 lat. Jego promocja prowadzona jest amatorsko i to głównie przez takie organizacje pozarządowe jak nasze stowarzysze-
nie. Miasta i gminy mają co prawda swoje biuletyny informacyjne, lecz są to na ogół pisemka dworskie, mające na celu prezentacje dokonań gminnych władz. Dostęp do mediów 
ogólnopolskich i regionalnych ogranicza się jedynie do krótkich relacji z organizowanych imprez. Dlatego też alternatywą może się stać regionalna, internetowa quasi telewizja.

Promocja Mazowsza oraz regionu Zalewu Zegrzyńskiego w Internecie realizowana jest jak dotąd równie amatorsko...
Na Mazowszu brak jest regionalnej instytucji zajmującej się reklamą i informacją turystyczną. Powstanie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której współza-
łożycielem jest nasze stowarzyszenie, stwarza realną szansę na zbudowanie profesjonalnej, mazowieckiej informacji turystycznej. Jak dotychczas promocją Mazowsza zajmuje 
się na swojej stronie www.mazovia.pl jedynie Urząd Marszałkowski i jest wspomagany przez nieliczne internetowe portale miejskie. Naszym celem jest, by  mazowsze.tv  stało 
się medium samorządowym, witryną dostępną dla wszystkich internautów, a tym samym okazja promocji Mazowsza i Zalewu Zegrzyńskiego w kraju i za granicą.

Globalny zasięg Internetu umożliwia odbiór  mazowsze.tv  nawet na końcu świata. Daje to faktycznie szansę na niekonwencjonalna promocję naszego regionu. Skąd jednak 
pewność, iż internauci trafią pod adres naszej telewizji?
Szansą na popularyzację naszej strony www jest fakt, iż autorami większości publikacji będą sami internauci. Do współpracy zapraszamy bowiem filmowców amatorów, 
dziennikarzy lokalnych gazet oraz pracowników gminnych placówek kultury i informacji. Realizacja audycji internetowej wymaga posiadania jedynie kamery cyfrowej video, której 
koszt nie przekracza 1.500 złotych oraz dziennikarskiej smykałki. Program mazowsze.tv redagować będą profesjonaliści, których zadaniem będzie opracowanie nadesłanych 
korespondencji z terenu zgodnie ze sztuką produkcji telewizyjnych. 

Czy pogłoska o likwidacji regionalnej telewizji publicznej TVP-3 stwarza szansę na zastąpienia jej przez internetową telewizję?
ITV Mazowsze nie jest telewizją w rozumieniu prawa. Jej pełna nazwa to Internetowe Transmisje Video. Oprócz sporadycznych wydarzeń relacjonowanych  na żywo  , portal 
zamieszczać będzie filmy wideo,  reportaże z najciekawszych wydarzeń i imprez, redakcyjne spotkania z gospodarzami miast i gmin mazowieckich oraz promocyjne materiały 
filmowe reklamujące nasz region. Nie uzurpujemy więc sobie prawa do zastępowania telewizji publicznej. Wręcz odwrotnie zamierzamy z nią współpracować, inspirować do 
podejmowania trudnych tematów, na które wpadli nasi terenowi korespondenci. Naszą ambicją jest, by w programie ITV Mazowsze znalazło się miejsce dla każdej lokalnej 
inicjatywy...

By tak się stało zależy jednak od reklamy nowego medium...
ITV MAZOWSZE jest inicjatywą młodych dziennikarzy telewizyjnych i informatyków, członków i sympatyków Stowarzyszenia  Zalew Zegrzyński . Prowadzenie portalu pokrywane 
jest z niewielkich środków stowarzyszenia oraz przez sponsorów. Zbliżająca się kampania przed wyborami samorządowymi będzie okazją prezentacji kandydatów do 
samorządowych władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Będzie więc okazja, by również o ITV MAZOWSZE dowiedzieli się ich wyborcy. Redakcja nawiązała również 
kontakt z tygodnikami regionalnymi na Mazowszu, z którymi zamierzamy ściśle współpracować, udostępniając nasz program dla promocji ich miast i regionów.


Życząc sukcesów i tysięcy wejść na Wasza stronę www.mazowsze.tv, mam nadzieję iż Zalew Zegrzyński będzie tam obecny nie tylko z okazji zbliżających się wyborów...

                                                                                                                                                                                                                                          Rozmawiał: Zbigniew Szumera
Szukaj nas na  stronie:  www.mazowsze.tv     i   www.maxmediastream.pl
PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE REGIONU ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO
Rozmowa z Kubą Buragiewiczem,
 szefem redakcji mazowsze.tv

 

  stat4u